| Logga in  


Andrahanduthyrning

Det kan säkert hända någon gång att du inte behöver bo i din bostadrätt under en tid. Kanske funderar du på att hyra ut den i andra hand. Men det är en del du måste tänka på.

Framför allt måste du ha styrelsens godkännande.

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder bostadsrätten eller din parkering. Detta gäller även om du lånar ut den till någon i den närmaste familjekretsen.

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå varför bostadrätten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut.

Observera att föreningen inte godkänner korttidsuthyrningar liknande airb&b.

För din ansökan, vänligen fyll i och maila styrelsen@barkarbyang.se blanketten som du kan hitta här: http://www.blankettbanken.se/filer/ans_2hand.pdf

Du måste lämna in din ansökan MINST 30 dagar INNAN du vill börja hyra ut.

Detta för att styrelsen normalt bara har möten en gång per månad och det kan ju hända att du får avslag på din ansökan av något skäl och då blir det ju väldigt jobbigt att "avbryta" allt i sista stund.

Styrelsen lämnar sedan skriftligen besked efter nästkommande styrelsemöte där beslut tas om ansökan ska beviljas eller avslås. Om ansökan beviljats ska "Överenskommelse vid andrahandsuthyrning" samt kopia på andrahandshyresavtalet lämnas till styrelsen.

Den som hyr din bostadsrätt i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller då mellan dig och din hyresgäst.
© Copyright 2014 Nightlight Design All rights reserved.