| Logga in  


Felanmälan & förvaltningsfrågor

Felanmälan dagtid

Järntorget Bostad AB
Telefon: 08 - 705 39 50
Öppettid: vardagar 08.00-17.00
E-post: eftermarknad@jarntorget.se
Webb: www.jarntorget.se

För att underlätta handläggningen av ert ärende, ange bostadsförening och vilket radhus ärendet gäller.

Felanmälan efter kontorstid - AKUTA FEL

Stadens Energiteknik AB Telefon: 08-29 43 70
Öppettid: kvällar och helger

Felanmälan efter kontorstid skall endast göras i akuta fall (vattenläckage eller dyl.) eller om särskilda skäl föreligger. Exempel fel eller haveri där det finns risk för följdskador kan uppstå. Alternativt vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

Bredband, TV & IP-telefoni

Vid fel på internet, tv eller telefoni kontakta er respektive leverantör.

Vitvaror

Electrolux Service (kyl, spis etc.)
Telefon: 08-710 20 21
Webb: www.elx.se


Värmepump

Nibe
Telefon: 0433-739 95
Webb: www.nibe.se

© Copyright 2014 Nightlight Design All rights reserved.