| Logga in  


Försäkring

Om du inte redan har tecknat en hemförsäkring, ska du göra det. Hemförsäkringen ger dig ersättning vid bland annat stöld, skadegörelse, brand och översvämmning.

I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel som träder in om du blir vållande till en skada. Om t.ex en vattenskada uppstår i bostaden eller hos din granne kan du bli skadeståndsskyldig. Då är det viktigt att ha en hemförsökring som täcker dessa kostnader.

Tänk på att du måste även ha ett så kallad bostadsrättstillägg.

Du som bor i en bostadsrätt ett personligt underhållsanvar för din egen lägenhet. Detta innebär att du är skyldig att hålla lägenheten i gott skick, t.ex. genom att underhålla tapeter, golv och innerdörrar, se till att kakel i badrum är helt och tätt och att vattenledningar i lägenheten är hela et.c.

Exakt vilka delar av fastigheten som du respektive din bostadsrättsförening ansvarar för regleras av bostadsrättslagen samt bostadsrättsföreningens stadgar.

För att täcka denna typ av skador har de flesta bolag därför ett så kallat bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. Bostadsrättstillägget ersätter skador på egen bekostad, fast inredning, som du eller tidigare ägare skaffat till bostaden.
© Copyright 2014 Nightlight Design All rights reserved.